DOSYALAR & LİSTELER İnfografik

İNFOGRAFİK: Sanat Tarihi, Sanat Türleri ve Tarihsel Gelişimi

Sanat tarihi ve türleri üzerine tarihsel sıralamasını, türevlerini listelediğimiz bir görsel.

Sanat, insanlık tarihinin her döneminde kendini göstermiş bir yaratıcılık çabası, bir ifade biçimidir.

Müzik, edebiyat, resim, minyatür, fotoğraf, heykel, tiyatro, mimari ve daha bir çok farklı formda ortaya konulan sanat ürünleri, uygarlık tarihinin değerlendirilmesinde, sosyal ve kültürel çözümlemelerin yapılmasında hep önemli bir referans kaynağı olmuştur.

Sanatla ilgili yapılan sınıflandırmalarda genellikle önce zanaat ve sanat ayrımı yapılır. Buna göre insanların gereksinimlerini karşılamak için  yaptığı el becerisi isteyen işler zanaat olarak adlandırılmakta ve pratik sanatlar başlığı ile özgünlüğü ve yaratıclığı baz alan güzel sanatlardan genel kullanım tabirimizle “sanat”tan ayrılmaktadır.

Sanatın yıllar içerisindeki değişimi ve gelişimi güzel sanatların gruplandırılmasında da yeni yöntemleri gerektirmiştir. Geleneksel sınıflama, güzel sanatları, hitap ettiği duyu organlarına göre sınıflar. Sözgelimi “görsel sanatlar” (plâstik sanatlar), göze ve görmeye dayanan sanatları, resim, heykel, mimari gibi dalları bir grupta toplar. Sessel (Fonetik) sanatlar, müzik ve türleri ile edebiyatı; ritmik sanatlar ise, hem görme ve hem de hareketle ilgili olan sinema, opera gibi sanatları kapsamaktadır.  Bu sınıflandırmanın ister istemez dışında kalabilen bazı türler de olabiliyordu. Bu sebeple, daha çağdaş bir sınıflandırmaya gerek duyulmuştur. Bu sınıflamada, söz konusu edilen sanat dalının niteliği ve tekniği gözönünde bulundurulmaktadır. Buna göre, şöyle bir sınıflandırma yapılmaktadır :

Yüzey Sanatları : Tüm iki boyutlu sanat çalışmaları, yani bir eni ve bir boyu olan kâğıt veya tuval üzerine, bir duvar ya da kumaş üzerine uygulanan sanatlardır: Resim ve türleri ( yağlı boya, sulu boya, baskı sanatları, afiş, grafik çizimler ), duvar resmi, minyatür, karikatür, fotoğraf, batik, süsleme vb.

Hacim Sanatları : Üç boyutlu sanat çalışmalarıdır. Sözgelimi heykel, seramik, anıtlar gibi.

Mekân Sanatları : İç ya da dış mekânı içine alan ya da düzenleyen sanat dallarıdır. En başta mimarî olmak üzere (bahçe mimarîsi, peyzaj mimarîsi), çevre düzenlemesi gibi mekâna ilişkin tüm tasarım çalışmaları.

Dil Sanatları : Edebiyat ve yazı türlerini kapsayan sanatlardır: Roman, hikâye, şiir, deneme, tiyatro metni, film senaryosu vb. gibi.

Ses Sanatları : Müzik ve bütün türlerini kapsayan sanatlardır : Halk müzikleri, klâsik müzikler gibi.

Hareket Sanatları : İnsanın, bedeniyle anlatım gücü kazandırdığı sanatlardır: Bale, dans türleri, halk dansları, pandomim vb.

Dramatik Sanatlar : İnsanın, eyleme dönüşmüş ifadelerle kendini veya bir olayı, bir olguyu anlattığı sanatlardır:Tiyatro, opera, müzikal oyun, kukla gibi sahne sanatları, sinema, gölge oyunu gibi türleri buna örnek olarak gösterebiliriz.

SANAT, TÜRLERİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ

Kaynak

Sanatta Temel Bilimler Semboller ve Kavramlar (Ankara Akademisyan Kitabevi, Esma CİVCİR -2015)

Sanatın, tarih içindeki gelişim ve değişimine genel bir bakış attığımız infografik tablomuzu, videoya dökerek pekiştirelim. Hem de sadece 3 dakikalık bir video ile…

Üç dakika yetmedi diyorsanız o zaman beş olsun 🙂

Bonus

Peki siz hiç tarihi dans ederken görmüş müydünüz? Hayır mı? Öyleyse buyrun, tarihi sanat eserleri şimdi sizin için dans ediyor.

Etiketler

Yorum Yaz

Yorum yazmak için tıklayınız